स्वतःला ओळखा Identify Yourself 2021

स्वतःला ओळखा Identify Yourself

परक्यांनाही आपलसं करतील असे गोड शब्द असतात शब्दांनाही कोडं पडावं अशी गोड माणसं असतात किती मोठं भाग्य असतं

x