Aapleabhilekh Mahabhumi 1880 साल पासुन चे जमिनीचे जुने कागदपत्रे पहा मोबाईल वर

Aapleabhilekh Mahabhumi 1880 साल पासुन चे जमिनीचे जुने कागदपत्रे पहा मोबाईल वर शेतकरी मित्रांनो जर आपल्याला आपल्या जमिनीचे जुने रेकॉर्ड पाहिजे असेल किंवा दुसऱ्याच्या जमिनीचे रेकॉर्ड आपल्याला बघायचे असेल तेही 1880 सालापासून चे तर ही माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. जमिनीचे जुने रेकॉर्ड(Land Record) किंवा कागदपत्रे(documents) आपल्याला सहजासहजी पाहायला मिळत नाहीत किंवा ते रेकॉर्ड आपल्याला … Read more

x