औरंगाबाद शहर – Aurangabad Information In Marathi 2021

औरंगाबाद शहर Aurangabad City Information in Marathi

भारताची ऐतिहासिक राजधानी यांचा वारसा हा औरंगाबाद या शहराला मिळालेला आहे. औरंगाबाद शहर(Aurangabad Information In Marathi) महाराष्ट्रातील एक